Circular Economy – co warto wiedzieć o gospodarce cyrkulacyjnej?

Niniejszy artykuł pod tytułem Ile zarabia freelancer – sprawdźmy! nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Ile zarabia freelancer – sprawdźmy! należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Gospodarka obiegu zamkniętego może dotyczyć zarówno biznesu, jak i indywidualnych gospodarstw. Co warto wiedzieć o Circular Economy? Na czym polega mądre zarządzane zasobami? Jakie rozwiązania wprowadza ten plan działania?

Co to takiego gospodarka cyrkulacyjna?

Gospodarka obiegu zamkniętego może dotyczyć zarówno biznesu, jak i indywidualnych gospodarstw. Rozwiązanie to ma na celu wykorzystywanie w mądry sposób  zasobów, które posiadamy i zarządzanie łańcuchem dostaw tak, by zasoby trafiały z powrotem do obiegu i były powtórnie przetwarzane.

Zgodnie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego:

  • Produkty, materiały i surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe
  • Odpady produkcyjne powinny być wykorzystywane jako surowce wtórne

Mądre zarządzanie zasobami przyczyni się nie tylko do poprawy jakości powietrza i ochrony naturalnego środowiska, ale też zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstw, ponieważ koniecznością stanie się wdrożenie nowych, proekologicznych metod

Czym jest Circular Economy? Co warto wiedzieć o tym typie gospodarki?

Gospodarka obiegu zamkniętego nie traktuje odpadów jako ostatniego etapu cyklu życia produktu, co wyróżnia ten model od gospodarki linearnej. Projekt gospodarki o obiegu zamkniętym oraz specjalny plan działania w tym kierunku został przyjęty w UE w grudniu 2015 roku. Nowe przepisy dotyczą między innymi magazynowania żywności, zwiększenia ekologicznego charakteru produkcji, recyklingu tworzyw sztucznych oraz składowania odpadów, by móc je wtórnie wykorzystać do dalszej produkcji. Kraje, które najszybciej zaczęły wdrażać nowe rozwiązania na drodze ku circular economy to między innymi Holandia oraz Finlandia.

Jakie mogą być skutki takiego rozwiązania?

Nowy projekt gospodarki o obiegu zamkniętym daje dużo korzyści, zarówno w wymiarze biznesowym, jak i zdrowotnym oraz ekologicznym. Circular economy rozwiąże problem związany ze wzrostem cen surowców naturalnych oraz zanieczyszczeniem naturalnego środowiska. Zarówno konsumenci, jak i firmy będą musiały gospodarować zasobami racjonalnie i świadomie, by wpisać się w koncepcję tego planu działania. Gospodarka o obiegu zamkniętym może się przyczynić także do rozwiązania najważniejszych problemów współczesnego świata – czyli zmniejszającej się z dnia na dzień dostępności zasobów naturalnych oraz globalnego ocieplenia.