Czy warto pracować na czarno?

Niniejszy artykuł pod tytułem Ile zarabia freelancer – sprawdźmy! nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Ile zarabia freelancer – sprawdźmy! należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Z czym wiąże się nielegalne zatrudnienie? Jakie są zalety i wady pracy na czarno? Czy warto podjąć pracę sezonową na czarno? Zapraszamy do lektury!

Czym jest praca na czarno? Których osób i branż dotyczy?

Praca na czarno to wykonywanie obowiązków zawodowych bez sporządzenia pisemnej umowy pomiędzy zleceniobiorcą i zleceniodawcą, co wiąże się z brakiem odprowadzania składek oraz podatków. Kogo może dotyczyć praca w oparciu o nielegalne zatrudnienie? Zazwyczaj są to osoby, które chcą więcej zarabiać na czysto, nie posiadają wymaganych do wykonania zlecenia kwalifikacji, są bezrobotne, na emeryturze lub w obcym kraju. Większość osób pracujących nielegalnie to mężczyźni w wieku powyżej 45 lat, zjawisko to występuje szczególnie silnie w kontekście prac sezonowych, na przykład w branży budowlanej, ale może też dotyczyć takich zawodów jak sprzątaczka, lekarz, grafik, pielęgniarka czy nauczyciel.

Praca na czarno – zalety i wady

Jakie są zalety pracy na czarno? Przede wszystkim jest to większe wynagrodzenie netto na rękę. Osoba, która pracuje nielegalnie, nie odprowadza składek i podatku VAT, zarabia więcej netto i nie musi dostarczać pracodawcy wielu danych osobowych. Z tego typu zatrudnienia korzystają często osoby bezrobotne lub zadłużone, a także ci, którzy już pracują na etacie, ale chcą zarobić więcej.

Jeśli chodzi o wady – podstawowa i najważniejsza wada pracy na czarno to fakt, iż nielegalne zatrudnienie jest przestępstwem. Zidentyfikowanie nielegalnego pracownika wiąże się z karami finansowymi, dla obu stron. W niektórych krajach kwoty finansowe kary za nielegalne zatrudnienie mogą sięgać nawet kilku tysięcy euro oraz grozić karą pozbawienia wolności!

Czy warto pracować nielegalnie?

Decydując się na pracę na czarno, ryzykujemy nie tylko my, ale i pracodawca. Praca na czarno nie daje żadnego poczucia stabilizacji, nie zapewnia ubezpieczeń zdrowotnych, ani nieodprowadzane są składki emerytalne. Osobę, która pracuje na czarno, nie obowiązuje prawo do urlopu, a ustne porozumienie można zerwać w każdym momencie lub nagle zmienić jego warunki i oszukać zleceniobiorcę.

Pracując na czarno, można sobie bardziej zaszkodzić, niż pomóc, ponieważ to właśnie podczas nielegalnej pracy dochodzi do większości wypadków! Z kolei zatrudnianie pracowników na czarno może wpłynąć bardzo niekorzystnie na wizerunek firmy i narazić zleceniodawcę na ogromne kary finansowe.