Dodatek dla niepełnosprawnych 2019

Niniejszy artykuł pod tytułem Ile zarabia freelancer – sprawdźmy! nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Ile zarabia freelancer – sprawdźmy! należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Jeśli zastanawiasz się, czy przysługuje Ci dodatek dla niepełnosprawnych, z pomocą przyjdzie nasz artykuł. Przedstawimy w nim zasady ubiegania się o dodatkowe środki oraz ich wysokość. Zapraszamy do lektury.

Dodatek dla niepełnosprawnych 2019

O szczegółach przyznawania oraz wysokości dodatku decyduje Ustawa o świadczeniu uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W związku z wejściem w życie nowych przepisów od 1 października 2019 roku na dodatek dla niepełnosprawnych mogą liczyć osoby, które złożą odpowiedni wniosek. Z dodatkowych pieniędzy skorzystać będą mogli także emeryci oraz byli funkcjonariusze służb mundurowych.

Wniosek należy pobrać oraz odpowiednio uzupełnić. Podajemy w nim podstawowe dane takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania i korespondencyjny, numer PESEL. Następnie dołączamy odpowiednie zaświadczenia, które są dowodem na posiadany stopień niepełnosprawności. Wypełniony formularz z załącznikami wystarcz już tylko wysłać do siedziby ZUS.

Kwota dofinansowania

Kwota dodatku to 500,00 zł, co biorąc pod uwagę wysokość zasiłku czy przeciętnej emerytury, nie jest małą sumą pieniędzy. Z pieniędzy będą mogły skorzystać osoby, u których odpowiedni organ stwierdził niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Szczegóły, które musisz znać

  • Wnioski zainteresowany składa w odpowiednim do miejsca zamieszkania Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
  • Musi być to ten sam organ, który wydał zaświadczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  • Z dodatkowych środków może skorzystać nawet 850 tysięcy osób.
  • Przed wydaniem pozytywnej decyzji ZUS może skierować osoby na badanie. Ma ono poświadczyć, czy rzeczywiście dodatek danemu choremu się należy.
  • Środki na świadczenie zapewnia Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Niezbędne wymogi

Osoba, która może uzyskać świadczenie, musi spełnić odpowiednie wymogi. Będzie to:

  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • poświadczona całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
  • oświadczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • próg dochodowy – dodatkowe pieniądze otrzymają Ci, których dochód wynosi mniej niż 1600,00 zł brutto.

1600,00 zł brutto jest wartością graniczną. Aby otrzymać świadczenie, wysokość dochodu wraz z sumowanym 500,00 zł dodatku, musi być od niej niższa.

Ważne jest, że osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, nie kwalifikują się do dodatkowych środków. Nie należy jednak tracić nadziei. Wszystkim zainteresowanym polecamy złożenie wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji.