Najlepsze kursy na elektryka – uprawnienia G1!

Niniejszy artykuł pod tytułem Ile zarabia freelancer – sprawdźmy! nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Ile zarabia freelancer – sprawdźmy! należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Praca pod napięciem wiąże się z szeregiem różnych niebezpieczeństw. Aby ją poprawnie wykonywać, należy wyrobić odpowiednie uprawnienia G1 oraz ukończyć specjalistyczne kursy na elektryka. Z czym to się wiąże? Zapraszamy do lektury!

Kursy na elektryka – co to takiego uprawnienia G1?

Uprawnienia G1 to kwalifikacje, dotyczące dozoru oraz eksploatacji urządzeń elektrycznych. Dotyczą one zarówno obsługi, jak i montażu, czynności pomiarowych, a także remontu urządzeń i sieci elektrycznych. Kursy na elektryka mają na celu przygotować do podjęcia przyszłej pracy. Są dedykowane osobom pełnoletnim, które posiadają minimalne wykształcenie podstawowe.

Po zaliczeniu kursu uprawnienia G1 są wydawane na czas ograniczony, tj. 5 lat. Ograniczenie to wynika z dynamicznych zmian, jakie zachodzą w prawie energetycznym, a także z rozwoju technologicznego. Nawet najwięksi fachowcy muszą więc pilnować tego, by po upływie tego czasu ponownie przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego, w innym wypadku ich uprawnienia tracą na ważności. Gdzie można zrobić kursy na elektryka?

Chcesz pilnie zdobyć uprawnienia G1?

Jeśli zależy Ci na kwalifikacjach upoważniających do pracy z urządzeniami elektrycznymi, możesz się zapisać na szkolenie SEP. Tematyka kursu zawodowego jest bardzo obszerna i dotyczy takich zagadnień, jak prawo energetyczne oraz zasady pracy z urządzeniami, układami sieciowymi i instalacjami elektrycznymi. Jak każdy kurs, także kursy na elektryka kończą się zaliczeniem. Zwieńczeniem kursu jest egzamin, składający się z dwóch części. Testowana jest zarówno wiedza teoretyczna, jak i umiejętności praktyczne kandydata.

Gdzie można zdać egzamin? Czym jest SEP?

SEP to skrót od Stowarzyszenia Elektryków Polskich. To organizacja, której zadaniem jest popularyzacja elektryki, a także edukacja. Jeśli chcesz zapisać się na egzamin, wystarczy, że zgłosisz się do dowolnego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Cena uczestnictwa w egzaminie to koszt około 200,00 złotych. Przed podejściem do zaliczenia warto zapisać się na szkolenie SEP, by zdobyć wymaganą wiedzę i utrwalić umiejętności. Dzięki temu przygotowania do egzaminu przebiegają znacznie szybciej i łatwiej. Szkolenia te są dedykowane zarówno tym osobom, które chcą podejść do egzaminu po raz pierwszy, jak i fachowcom, którzy muszą odnowić uprawnienia G1.