Outsourcing na wyższym poziomie, czyli zdalna praca podczas podróżowania po świecie

Niniejszy artykuł pod tytułem Ile zarabia freelancer – sprawdźmy! nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Ile zarabia freelancer – sprawdźmy! należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Nowoczesne firmy, a zwłaszcza takie ich obszary jak księgowość, zaopatrzenie, kadry i IT coraz częściej korzystają z usług outsourcingu. Jak ma się outsourcing do pracy zdalnej? Czy jest możliwe pracowanie w ten sposób i równoczesne podróżowanie po świecie?

Outsourcing – co to znaczy? W jakich branżach takie usługi są popularne?

Outsourcing to nazwa utworzona z trzech angielskich słów:

  • Outsider
  • Resource
  • Using

Pojęcie to oznacza wykorzystywanie źródeł zewnętrznych, czyli przejęcie przez wyspecjalizowaną w danej dziedzinie firmę obowiązków innej firmy w ramach określonego przez obie strony obszaru.

Outsourcing jest bardzo popularny w takich branżach jak księgowość, administracja kadr oraz IT. Firmy pracujące w tych obszarach chętnie zatrudniają jednostki zewnętrzne do pełnienia obowiązków związanych z rekrutacją pracowników, administracją, prowadzeniem i analizą baz danych oraz wdrożeniem systemów informatycznych. Dzięki temu możliwe jest skupienie wszystkich sił i strategii wokół głównych zadań firmy, odciążenie pracowników, zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa, a także zredukowanie kosztów zarządzania biznesem.

Czy outsourcing może być świadczony zdalnie? Jakie są zalety takiej pracy?

Outsourcing na najwyższym poziomie wcale nie musi być świadczony bezpośrednio z biura. Tego typu pracę można wykonać w pełni zdalnie i o dowolnych godzinach. Praca zdalna to praca wykonywana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, nie tylko Internetu, ale i również sieci telefonicznej. Obowiązki zawodowe są wykonywane poza zakładem pracy, w sposób systematyczny, ale i elastyczny. To praca o charakterze zadaniowym.

Jak efektywnie pracować zdalnie i podróżować? Zadbaj o swój własny mobilny router!

Czy da się połączyć outsourcing z podróżami? Jak najbardziej! Cenny i kompetentny pracownik może wykonywać swoje obowiązki z dowolnego miejsca na ziemi, o ile jest tam połączenie z siecią. Jak efektywnie pracować zdalnie i podróżować? Przyda się mobilny router, czyli tzw. MiFi. To doskonałe rozwiązanie nie tylko dla pracowników zdalnych, ale i podróżujących biznesmenów. Własny router pozwala uniknąć wysokich opłat roamingowych podczas korzystania z Internetu oraz niebezpieczeństwa związanego z publicznymi i ogólnodostępnymi sieciami WiFi. Niewielkich rozmiarów urządzenie umożliwia nie tylko przesyłanie korespondencji e-mail, ale i realizowanie przelewów oraz prowadzenie rozmów telefonicznych i wideokonferencji!