Program ostrzegania przedsiębiorców – na czym polega?

Program ostrzegania przedsiębiorców to zapowiedziane przez Krajową Administrację Skarbową rozwiązanie mające chronić uczciwych przedsiębiorców. Jak KAS zamierza uchronić firmy przed nieświadomym udziałem w oszustwach podatkowych? Zapraszamy do lektury!

Program Ostrzegania Przedsiębiorców – skuteczne narzędzie do wspólnej walki administracji i przedsiębiorców z wyłudzeniami podatku VAT?

Przez oszustwo podatkowe należy rozumieć uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie wysokości opodatkowania. Często jednak przedsiębiorca bierze udział w takim procederze nieświadomie, stąd też propozycja Krajowej Administracji Skarbowej (w skrócie KAS), by uruchomić Program Ostrzegania Przedsiębiorców. Celem jest zapewnienie przedsiębiorcom ochrony przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z nieumyślnego uwikłania w oszustwo podatkowe.

Program Ostrzegania Przedsiębiorców – czy system wczesnego ostrzegania uczciwych przedsiębiorców zadziała?

Na czym polega Program Ostrzegania Przedsiębiorców? Zgodnie z nim Krajowa Administracja Skarbowa będzie wysyłać do indywidualnych podmiotów pisemne ostrzeżenie w celu poinformowania o istniejącym zagrożeniu nieświadomego udziału w oszustwie.

Taki system wczesnego ostrzegania uczciwych przedsiębiorców ma wiele zalet. Po otrzymaniu sygnału od KAS przedsiębiorca będzie mógł podjąć odpowiednie działania, czyli:

  • zweryfikować rzetelność danego kontrahenta,
  • zabezpieczyć się na wypadek uczestnictwa w nielegalnym procederze.

Jak zminimalizować ryzyko zagrożenia? KAS zaleca, aby wykorzystać w tym celu dwa narzędzia:

  • weryfikowanie wiarygodności partnerów handlowych powinno przebiegać w oparciu o Metodykę w zakresie dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych – kompletny poradnik odnośnie kryteriów, według których należy oceniać możliwość współpracy z kontrahentem, można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów,
  • zastosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności (w skrócie MPP) – stosowanie tego mechanizmu jest dobrowolne, z rozwiązania tego nie mogą skorzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT.

Jak wyglądają obie procedury? Na podatki.gov.pl można znaleźć pełen opis narzędzi zaproponowanych przez KAS. Tego typu metody są rekomendowane przez Komisję Europejską i stosowane w innych krajach Unii Europejskiej, dlatego nie ma podstaw, by sądzić, że nie są one dobre z punktu widzenia przedsiębiorcy i mogą się przyczynić do poprawy sytuacji polskich firm.

Spodobał Ci się ten wpis? Sprawdź także: Współczesne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem